Välja revisor i Stockholm

Vi på Revisor Stockholm hjälper dig och ditt företag att hitta passande revisor utifrån dina behov. Men vilka behov du har –  behöver du själv avgöra. Vi lyfter här fram några av de viktigaste punkterna att se på i val av revisionsbyrå.

Välj auktoriserad/godkänd revisor

Det finns tre nivåer på revisorer. Då det inte finns krav på utbildning är den första nivån de som erbjuder revision utan att ha någon formell utbildning. Andra steget är Godkänd Revisor vilket kräver att man avlagt en examen. Detsamma gäller för att få kalla sig Auktoriserad. Däremot är utbildningen och kravet något högre för de auktoriserade.

Revisor Stockholm rekommenderar: Välj Godkänd eller Auktoriserad revisor. Det betyder att de har den kompetens som behövs samt att de står under kontroll

Priset

revisorDet är stor skillnad i pris mellan de olika revisionsbyråerna. Det visar flera oberoende tester och något vi på Revisor Stockholm också tydligt har märkt. Att prisnivån skiljer sig stort handlar till stor del om kunskap, erfarenhet och vilka företag som byråerna har som primära huvudkunder. Det finns de som specialiserat sig på de mer avancerade revisionerna, andra som riktat in sig på de större företag och ytterligare de som främst jobbar mot små aktiebolag.

Revisor Stockholm Småföretag hjälper mindre företag att hitta rätt revisor som passar deras bolag. För mindre företag är det en mycket bra ide att också fylla i ansökan så vi kan prata med dig i telefon och snabbt och enkelt få en bra bild av vad du sysslar med.

Det är denna punkt som Revisor Stockholm hjälper till med. Genom att genomföra en ansökan via vår hemsida skickar vi vidare ansökan till passande revisor och inom 24 timmar kommer offerter tillbaka till företagaren som skickade in förfrågan. Jämför i lugn och ro.  

Revisor Stockholm rekommenderar: Gör en gratis prisjämförelse via vår tjänst. Några förpliktelser finns aldrig att teckna avtal med någon av de byråer som vi föreslår. Men genom tjänsten fås en tydlig prisbild vilket är bra i val av revisor.

Välj revisor i närheten

Du som har företag i Stockholm kan anlita en revisor var som helst i landet. Men det finns stor fördel att välja en lokal revisor. Det är orsaken till att vi byggt en tjänst där vi enbart låter lokala revisionsbyråer lämna offerter när vår tjänst utnyttjas.

Så länge som arbetet ”flyter på” är det sällan man behöver träffa sin revisor. Men samtidigt är det revisorns ansvar att söka efter felaktigheter i den ekonomiska uppställningen. Om något hittas är det inte helt lätt att diskutera och förklara över telefon.

Revisor Stockholm rekommenderar: Välj en revisor i Stockholm om du själv har ditt företag i huvudstaden. Kanske till och med i samma del av staden.

Snabbtips

Företagsportalen Företagande.se har tydligt sammanfattat de viktigaste punkterna att tänka på:

  • Jämför flera revisionsbyråer – Det kan skilja mycket i både kvalité och pris
  • Prata om förväntningar – Oavsett vilken byrå som anlitas så ta tid och prata igenom de förväntningar som finns. Det brukar löna sig i längden.
  • Träffa din revisor – Att skapa en relation gör arbetet betydligt enklare och smidigare

Kunskap – Fråga vilka tjänster som revisorn erbjuder och se över företagets behov. Många företag förknippar revisorer enbart med revision, men kunskapen är större och tjänsterna fler än så.