Olika slags revisorer

I det fall som ett lagkrav finns att en revisor måste anlitas är det en auktoriserad revisor som gäller. Detta är viktigt att komma ihåg då det finns revisorer på tre olika ”nivåer”. Att kalla sig revisor kan nämligen vem som helst göra då detta inte är en Skyddad Titel. Därmed går det att jobba som revisor utan att man för den skull har någon formell utbildning.

Auktoriserad Revisor

För att få kalla sig Auktoriserad Revisor krävs det en åttaårig utbildning. Den består av tre års teoretisk och tre år praktiskt utbildning. Utöver detta två år där personen själv får välja mellan praktisk eller teoretisk utbildning.

Efter klar utbildning krävs även att revisorn klarar av revisorsexamen, som hanteras av Revisionsnämnden. Om så sker fås en auktorisation som gäller i fem år. Därefter tar nämnden beslut om auktorisationen ska få behållas eller inte. Under dessa år kan Revisionsnämnden även göra kontroller att revisorn jobbar enligt gällande regler.

Med andra ord har en auktoriserad revisor lång utbildning och stor kontroll på sig gällande kvalité. I val av revisionsbyrå i Stockholm rekommenderar vi starkt valet av en auktoriserad. Det ökar chansen betydligt gällande kunskap, kvalité och kontroll.

Godkänd Revisor

Även Godkänd Revisor är Skyddad Titel vilket betyder att man inte får använda titeln utan en specifik utbildning. Däremot är kravet på utbildning och kompetens något lägre än på auktoriserad. I många fall klarar de av samma arbeten och för kunden blir därmed inte skillnaden speciellt stor.

Däremot kan inte en Godkänd Revisor anlitas i det fall som lagkravet är att en revisionsbyrå ska anlitas. I detta fall är det auktorisation som krävs.  

Titeln Godkänd Revisor är på väg bort och inom några år kommer det enbart att finnas Auktoriserad Revisor för de som vill ha en revisor med högre kompetens än en lekmannarevisor.  

Lekmannarevisor

Eftersom titeln ”Revisor” inte är titelskyddad får i princip vem som helt kalla sig för det. De som inte har formell utbildning brukar däremot kalla sig för lekmannarevisor för att just tydligt visa att de inte är auktoriserade.

Lekmannarevisorer jobbar mycket ofta ideellt och hittas i bostadsrättsföreningar, ideella organisationer och föreningar. Något krav på kompetens eller utbildning finns inte på lekmannarevisorer.  

Så hittar du en auktoriserad revisor i Stockholm

Revisor-Stockholm.se är en offertsida som agerar mellanhand mellan företag och revisorer i Stockholm. Via oss kan du snabbt få upp till tre offerter från revisionsbolag som passar ditt behov.

  • Ange uppgifter om ditt företag och vilken tjänst ni behöver
  • Vi förmedlar uppgifterna till passande revisionsbyrå i Stockholm
  •  Upp till tre revisionsbyråer kommer inom kort kontakta er med offert
  • Välj den revisor som passar er
  • Gratis – Enkelt – Utan förpliktelser

 

Vi ringer upp dig!

 

[contact_bank form_id=2]